Tabela elektronike e informacionit


info-board.org është një aplikacion web fala për të vënë në dispozicion dokumente dhe programe, grupeve të mëdha të njerëzve.

Na thoni më shumë
Laptop mit info-board.org

Funksione

Me anë të info-board.org lajmëtarët mund të shikojnë tabelën fizike të kongregacionit nëpër pajisjet e tyre elektronike nëpërmjet teknologjisë moderne.

Akses nga kudo kudo ku ka internet

info-board.org punon në çdo pajisje që ka shfletues interneti. Pra, mund të keni akses kudo. Të gjithë informacionet janë të ruajtur në mënyrë të sigurt dhe të kodifikuar.

Printoni dokumentet

Nëse ju pëlqen t'i keni dokemuntet të shtypura në letër, mund të pritoni (nëse ky opsion është aktivizuar).

Përdorues me nivele të ndryshme aksesi

Patjer, jo çdo kush duhet të ketë akses për të shtuar, modifikuar ose fshirë dokumentet. Ja përse kemi përdorues me nivele të ndryshme sigurie dhe të drejtash.

Smartphone mit info-board.org

Mbrojtja dhe siguria


TLS-Verschlüsselung

Daten werden verschlüsselt zwischen Server und Client durch das Internet übertragen.


E2E Verschlüsselung

PDF-Dokumente und Texte werden, bevor sie gespeichert werden, mit einer starken AES-Verschlüsselung gesichert. Erst nach dem Herunterladen auf dein Gerät werden sie dann mit deinem Passwort wieder entschlüsselt und zu lesbaren Daten.


Eigene Server

Daten werden nicht an große Cloudanbieter ausgelagert, sondern liegen auf einem seperaten Server in einem deutschen Rechenzentrum.

FAQ

Frequently Asked Questions


Këtu mund të gjeni përgjigje për disa nga pyetjet që bëhet më shpesh

info-board.org mund të përdoret falas nga çdo kongregacion. Ky projekt vetë financohet me anë të kontributeve të vogla vullnetare që bëjnë disa kongregacione herë pas here.
Aktualisht mund të ruani PDF dhe MP4. Gjithashtu, mund të shkruani dhe të ruani teskt në një program të ngashëm me Word. Mund të ruani linqe web (p.sh. zoom etj).
Lajmëtarët mund të identifikohen me një password dhe më pas të kenë akses për të lexuar dokumentet. Po njëlloj, mund të identifikohen me anë të një linku ose duke skanuar kodin QR.

Aplikoni për një llogari

Dein Anliegen

Bitte wende dich an einen verantwortlichen Bruder aus deiner Versammlung, z.b. deinen Gruppenaufseher. Er kann dir zeigen, wie du dich wieder einloggen kannst, um auf das info-board deiner Versammlung zuzugreifen.

Ju lutemi, mos përdorni një email @ jwpub.org, pasi këto nuk mund të marrin mesazhe nga jashtë.

Captcha


Ju lutemi përdoreni këtë formular për këtë kërkuar info-board.org për një kongregacion të ri. Nëse kongregacioni juaj po e përdor tashmëinfo-board.org, ju lutemi kontaktoni personat përgjegjës që t'ju japin akses.

Vielleicht auch interessant

dertrolley.de

DER TROLLEY ist ein kleiner Online-Shop für selbstgemache Miniaturmodelle des berühmten Trolleys.

Anzeigen

gebiet.org

gebiet.org ist eine kostenlose Webanwendung für Gebietsdiener. Mit gebiet.org kannst du Gebiete zeichnen, erstellen, verwalten, durchsuchen und analysieren.

Anzeigen

t2i Vortragsthema

t2i oder text-to-image ist ein einfaches Tool um Text als Bild zu generieren. Mit t2i Vortragsthema kannst du einfach Hintergrundbilder mit dem Thema für den öffentlichen Vortrag generieren.

Anzeigen